pinoy-sound.jpg
フィリピン旅行中のトラブルで困らないように、トラブルに役立つタガログ語/ビサヤ語会話を覚えましょう。


警察を呼んでください
タガログ語 Tumawag kayo ng Pulis

ビサヤ語 Tawaga ang Pulis


助けてください
タガログ語 Tulungan ninyo ako

ビサヤ語 Tabangi ko


お金を盗まれました
タガログ語 Ninakawan ako ng pera

ビサヤ語 Gikawat ang akong kuwarta


日本大使館に連絡してください
タガログ語 Tumawag ka sa Japanese Embassy

ビサヤ語 Tawagi ang Japanese Embassy


日本語を話せる人はいますか
タガログ語 Meron bang marunong magsalita ng Hapon?

ビサヤ語 Naa ba'y kabalo mag-Hinapon?


パスポートを失くしました
タガログ語 Nawala ang passport ko

ビサヤ語 Nawad-an ko ug passport


お金を貸してください
タガログ語 Pahiram ng pera

ビサヤ語 Pahulama ko ug kuwarta


救急車を呼んでください
タガログ語 Tumawag kayo ng ambulansiya

ビサヤ語 Pagtawag ug ambulansiya


pinoymural.jpg