pinoy-sound.jpg
多くの方がタガログ語&ビサヤ語を必要とする場面、「旅行」でのタガログ語&ビサヤ語会話。
旅行中の観光で役立つ表現を学びましょう。


観光案内所はどこですか
タガログ語 Saan ba ang Tourist information Center?

ビサヤ語 Asa man ang Tourist information Center?


日本語のパンフレットはありますか?
タガログ語 May Japanese pamphlet ba kayo?

ビサヤ語 Naa ba moy Japanese pamphlet?


パンフレットをください
タガログ語 Pakibigyan ninyo ako ng pamphlet

ビサヤ語 Tagai ko ug pamphlet


そこにはどうやって行けばいいですか?
タガログ語 Paano ba pumunta doon?

ビサヤ語 Unsahon man pag-adto didto?


そこまでどの位時間がかかりますか?
タガログ語 Ganoo ba katagal papunta sa lugar na iyon?

ビサヤ語 Layo ba gyud gikan dinhi kadtong lugara?


地図はありますか?
タガログ語 May mapa ba kayo?

ビサヤ語 Naa ba moy mapa?


ツアーに参加したいのですが
タガログ語 Gusto kong sumali sa tour

ビサヤ語 Gusto kong muuban sa tour


入場料はいくらですか? 
タガログ語 Magkano ba ang entrance fee?

ビサヤ語 Pila man ang entrance fee?pinoymural.jpg