pinoy-sound.jpg
多くの方がタガログ語&ビサヤ語を必要とする場面、「旅行」でのタガログ語&ビサヤ語会話。
レストランなどで食事中や支払の時に役立つ表現を学びましょう。


これは頼んでいません
タガログ語 Hindi namin inorder ito

ビサヤ語 Wala mi mag-order ani


まだ来ないのですが
タガログ語 Wala pa ba ang order namin?

ビサヤ語 Wala pa ba ang among order?


フォークをください
タガログ語 Pahingi po ng tinidor

ビサヤ語 Tagai ko ug tinidor


ナイフをください
タガログ語 Pahingi nga ng kutsilyo

ビサヤ語 Tagai ko ug kutsilyo


スプーンをください
タガログ語 Pahingi nga ng kutsara

ビサヤ語 Tagai ko ug kutsara


トイレはどこですか?
タガログ語 Saan ba ang inyong toilet?

ビサヤ語 Asa man ang inyong toilet?


お勘定お願いします
タガログ語 Pakidala nga po ng check namin

ビサヤ語 Palihog lang sa among check


全部でいくらになりますか
タガログ語 Magkano ba ang lahat?

ビサヤ語 Pila man tanan?


pinoymural.jpg