pinoy-sound.jpg
多くの方がタガログ語&ビサヤ語を必要とする場面、「旅行」でのタガログ語&ビサヤ語会話。
ホテルでチェックアウトする時に役立つタガログ語&ビサヤ語を学びましょう。


チェックアウトしたいのですが
タガログ語 Puwede na po bang mag-check-out?

ビサヤ語 Mahimo na bang mag-check-out?


ミニバーは使用していません
タガログ語 Hindi ko ginamit ang Mini Bar

ビサヤ語 Wala ko mugamit sa Mini Bar


カードで払えますか?
タガログ語 Puwede bang magbayad sa card?

ビサヤ語 Mahimo bang magbayad sa card?


電話は使っていません
タガログ語 Hindi ako gumamit ng telepono

ビサヤ語 Wala ko mugamit sa telepono


領収書をもらえますか?
タガログ語 Maari bang humingi ng resibo?

ビサヤ語 Mahimo bang mangayo ug resibo?


計算が違います
タガログ語 Hindi tama ang kuwenta

ビサヤ語 Sayop man ang kuwenta


急いでいます
タガログ語 Nagmamadali ako

ビサヤ語 Nagdali man gyud ko


タクシーを呼んでください
タガログ語 Pakitawag nga ng taxi

ビサヤ語 Palihug lang ug tawag sa taxipinoymural.jpg